آموزش HTML – تگ abbr

نویسنده : مرتضی گنج | تاریخ انتشار : 2019/11/13 | بخش : آموزش HTML

تعریف و کاربرد تگ <abbr> در HTML

تگ <abbr> مخفف عبارات یا کلمه ای که از حروف اول کلمات دیگر ترکیب شده را نشان می دهد، مانند “WWW” یا “NATO”.

شما توسط تگ <abbr> (مخفف) می توانید اطلاعات مفیدی را به مرورگرها، موتور جستجو، سیستم ترجمه و هجی کننده ها ارائه دهید.

تگ abbr که کوتاه شده ی کلمه Abbreviation می باشد تگی است که با استفاده از آن می توانید یک علامت اختصاری یا بطور کلی می توانیم مخفف کلمات را ایجاد نماییم.

نکته ها و ترفندها

نکته ۱ : از title می توان استفاده کرد و عبارت کامل آن مخفف را در حالتی که موس روی آن قرار می گیرد نشان داد. (title یکی از ویژگی های عمومی تگ abbr در HTML است)

تکته ۲ : تگ acronym نیز همانند تگ abbr می تواند مخفف شده یا اختصار یا کوتاه شده یک کلمه را ایجاد نماید ولی تگ acronym در HTML5 پشتیبانی نمی شود.

نکته ۳ : با استفاده از صفت Title می توان کامل شده ی کلمه ی مورد نظرمان را که در تگ abbr قرار داده ایم با رفتن ماوس بروی این تگ به نمایش درآوریم.

مثال از تگ abbr در HTML

در ادامه می توانید یک مثال از این تگ را مشاهده و تمرین نمایید:

تمرین کنید !

 

پشتیبانی مرورگرها

Element
<abbr> بله بله بله بله بله